به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون طرح آبیاری نوین در 570 هکتار از اراضی خراسان شمالی اجرا شد.

بهروز عربی افزود: برای تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین، بسته به نوع آبیاری، سه میلیون و 200هزار تومان تا هفت میلیون تومان به ازای هر هکتار کمک بلاعوض به کشاورزان اعطا می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در  22 هزار هکتار طرح از اراضی کشاورزی استان، آبیاری قطره ای و تحت فشار اجرا شد، افزود: 50 هزار هکتار از اراضی استان، مستعد اجرای این طرح است.

عربی با بیان اینکه از اعتبارات 86میلیارد تومانی امسال برای اجرای این طرح، هنوز مبلغی تخصیص نیافته است، گفت: در صورت تخصیص اعتبارات امسال و پارسال، هفت هزار هکتار آبیاری نوین اجرا خواهد شد.

اجرای آبیاری قطره ای و میکرو در باغ ها، میزان مصرف آب کشاورزی، کاهش و تولید افزایش می یابد.

استان خراسان شمالی 344 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که سالانه بیش از 2میلیون و 500هزار تُن انواع محصول از آن برداشت می شود.