به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، سید احمد پرویزی رئیس ورزش و جوانان شهرستان اسفراین از برگزاری مسابقات تیر اندازی با کمان با حضور شهرستانهای بجنورد ، اسفراین و گرمه در محل زمین چمن شهید نریمانی مجموعه تختی اسفراین خبر داد.

وی ضمن اشاره به حضور 25 تیر انداز در این رقابتهای یک روزه گفت: این مسابقات روز گذشته 21 آبان ماه با حضور تیراندازان آقا و خانم از سه شهرستان بجنورد ، گرمه و اسفراین برگزار شد و در پایان نتایج ذیل حاصل شد:

گروه ۱۰ متر آقایان

پدرام رحیمی مقام اول از اسفراین

سید محمد شریفیان مقام دوم از اسفراین

امیر حسین امانی مقام سوم از گرمه

گروه ۱۰ متر بانوان

نسرین اکبرزاده رضایی مقام اول از اسفراین

اعظم قویدل  مقام دوم از اسفراین

مرجان نظری مقام سوم از اسفراین

گروه ۱۸ متر

مقام اول: ولی اربابی از گرمه

مقام دوم :محمد ربانی از بجنورد

مقام سوم :محمد طاهری از اسفراین