به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هدف از اجرای طرح زراعت چوب را تأمین چوب مورد نیاز استان، افزایش درآمد بهره برداران و مقابله با قاچاق چوب عنوان کرد و گفت: سالانه 30 تا 40 هکتار زراعت چوب در استان انجام می شود.

جلال حسن نژاد افزود: امسال نیز با تخصیص 10میلیون تومان اعتبار 18هزار اصله نهال صنوبر بین متقاضیان اجرای طرح زراعت چوب توزیع و در 18 هکتار از اراضی خراسان شمالی کاشته شد.

وی گفت: با توجه به سطح کم جنگل‌های کشور و واقع شدن ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک، امکان بهره برداری مستمر از جنگل‌های کشور وجود ندارد بنابراین زراعت چوب تا حد زیادی از فشار به جنگل ها و وابستگی کشور به چوب و فرآورده‌های چوبی جنگل می کاهد.

استان خراسان شمالی 434 هزار و 500 هکتار جنگل در دو رویشگاه هیرکانی و ایران تورانی دارد.