به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیرکل بهزیستی خراسان‌شمالی با بیان اینکه نیمه نخست امسال سرپرستی 24کودک به خانواده های طالب فرزند واگذار شد،گفت:160 خانواده نیز در نوبت دریافت فرزند هستند.

اسماعیل قربانی افزود: بیشتر متقاضیان، خواهان پذیرش کودکان شیرخوار و زیر دو سال هستند که به علت نبود کودکانی در این سنین، امکان پاسخ‌دهی به همه درخواست‌ ها وجود ندارد.

وی گفت: سخت‌گیری‌های قانونی در واگذاری کودکان به خانواده ها، برای ایجاد زندگی آرام و رفاه نسبی این کودکان است.

مدیرکل بهزیستی استان به زوج‌های نابارور و متقاضی فرزند خواندگی توصیه کرد با مراجعه به بهزیستی به‌عنوان تنها مرجع قانونی واگذاری فرزند خوانده، این موضوع را پیگیری کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.