به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، هاشم شیرازیان مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: ٩١٥ میلیون ریال در قالب سرانه حمایتی به ٣٣٨ کانون مساجد از سوی ستاد عالی کانون های مساجد اختصاص یافت.

وی افزود: با توجه به سطح بندی کانون ها بر اساس فعالیت این کانون ها و نیز اصول و سیاست های ستاد عالی، در سال جاری  ١٠ میلیون ریال به  کانون های سطح یک، ٦میلیون و ٥٠٠  هزار ریال به  کانون های سطح  ٢ و  سه میلیون  و ٥٠٠ هزار ریال  نیز  به کانو های سطح ٣  اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار، مرحله دوم سرانه حمایتی فعالیت های اوقات فراغت است که  به حساب کانون ها واریز شده است.

در حال حاضر قریب به ۳۵۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد خراسان شمالی فعالیت دارند.