به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، جلسه بررسی مشکلات اصناف استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد که طی آن موانع و مشکلات خروج صنوف آلاینده و مزاحم استان از محدوده های شهری و احداث شهرک های صنفی صنعتگران برای آن ها بررسی و تصمیم گیری شد.

محمود دلپسند معاون استاندار در این باره اظهار داشت: ابتدا باید طرح مطالعاتی اجرای این پروژه انجام و تمام مسایل، موانع، محدودیت های موجود برای اجرای آن بررسی شود و اداره کل راه و شهرسازی نیز زمین های مورد نیاز در هر شهرستان را برای احداث شهرک ها با اولویت مرکز استان و شهرستان های بزرگ آغاز کند.

وی افزود: اولویت اول برای اجرای این پروژه واگذاری آن به بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار برای احداث شهرک ها است و اگر این اقدام امکان پذیر نبود اجرای پروژه به شرکت شهرک های صنعتی واگذار می شود.

در این جلسه مقرر شد؛ اداره کل راه و شهرسازی تا 10 روز دیگر زمین های مورد نیاز برای احداث شهرک های صنفی صنعتگران را در شهرستان های بجنورد، شیروان و اسفراین به صورت 3 تا4 نقطه در ضلع های مختلف هر شهرستان جانمایی کند و یک گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان دفتر فنی استانداری، دفتر امور اقتصادی استانداری، ، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف استان با مسئولیت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تا 20 روز آینده طرح جامعی برای احداث این شهرک ها و واگذاری آن به اصناف آلاینده استان تهیه کنند.