به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، واگذاری 260 واحد مسکن مهر به مدجویان کمیته امداد 260 واحد مسکن مهر به خانواده های مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی تحویل شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به همکاری کمیته امداد با راه و شهرسازی استان گفت: از سال 1392 تاکنون 770 واحد مسکن مهر برای مددجویان خریداری شد که 260 واحد آن تحویل و بقیه نیز در صورت تکمیل به مددجویان واگذار می شود.

عباس اهرابی افزود: بیشترین مسکن مهر خریداری شده متعلق به مددجویان شهرستان های بجنورد ، اسفراین و شیروان است.

وی گفت: برای واگذاری این واحدهای مسکونی هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و آورده خیران و مددجویان هزینه شد.

اهرابی گفت: این نهاد برای تامین مسکن مددجویان شهری به دنبال آن است تا با هماهنگی استانداری و دستگاه های متولی، از طریق مسکن مهر بدون متقاضی اقدام کند تا با اختصاص وام های قرض الحسنه ای، مددجویان امکان خرید مسکن داشته باشند.