به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، شهردار بجنورد گفت: در بودجه امسال برای پرداخت بدهی شهرداری 20 میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم تا از دیون سال گذشته پرداخت شود.

کیوان دژهوت با اشاره به تخفیف های در نظر گرفته شده برای صدور پروانه ساختمانی افزود: با وجود تخفیف های در نظر گرفته شده برای مردم، وضعیت درآمدی امسال وهزینه های دیگر تغییری نکرده و آمار صدور پروانه هم چنان پایین است.

وی هم چنین اظهارداشت: بازگشایی انتهای خیابان قیام به زودی انجام می شود و بازگشایی خیابان یقین هم در حال اتمام  است.

وی در ادامه از ساخت 3 آکواریوم برای نصب در شهر خبرداد و گفت: به زودی این آکواریوم ها در محل های مناسبی نصب خواهند شد.

وی بیان کرد: برخی از کسبه برای مراقبت از آکواریوم هایی که قرار است در شهر نصب شود، اعلام آمادگی کرده اند.