به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،حسین فرخنده در دیدار با ستاد مردمی توسعه استان  که امشب در محل دفتر وی انجام شد، اظهارداشت:  در سیاست گذاری ها و جهت دهی، شعارها و گفتمان های ما در حوزه فرهنگ زمانی جامه عمل می پوشد که  از سطح رسمی فراتر رفته و به باور جامعه و مردم نفوذ کند.

وی تصریح کرد: حوزه  وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی حوزه ای بسیار گسترده است که در این راستا توجه به فرصت ها و موانع همواره مورد توجه است و تلاش در جهت استفاده از قابلیت ها به مطلوب ها و دست یافتن به آرمان هاست.

فرخنده بر توجه به فرهنگ بومی و محلی تاکید کرد و گفت: شناخت فرهنگ بومی و محلی بسیار کارساز است  و باعث مواجهه منطقی ما با تغییرات سریع و گسترده دنیای امروز می شود.

وی حضور و مشارکت مردم در برنامه های فرهنگی و هنری را موثر دانست و اظهارداشت: هر فعالیتی که با حضور و مشارکت حداکثری مردم انجام می شود جاذبه بیشتری دارد.

فرخنده به توسعه فضاهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سه پروژه ملی در استان در دست احداث داریم .

دکتر انصاری عضو ستاد مردمی توسعه استان خراسان شمالی هم در ادامه این دیدار از حضور حسین فرخنده  در فرهنگ و ارشاد اسلامی  به عنوان مدیرکل  ابراز خرسندی کرد و گفت: امید است گام های ارزنده ای در راستای توسعه فرهنگی و هنری استان برداشته شود.

وی تشویق و ترغیب هنرمندان برای تولیدات فاخر هنری را مهم دانست و اظهار داشت: هنرمندان می توانند با تولیدات فاخر یادگارهای فرهنگی را حفظ کنند.

وی تاکید کرد: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با سایر ادارات متفاوت است و ارتباط مستقیم با مردم و هنرمئدان دارد.

در ادامه اعضای شورای توسعه استان ضمن ابراز خرسندی از انتصاب حسین فرخنده به عنوان مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در راستای توسعه فرهنگ و هنر استان پرداختند.