به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مهندس علی کشمیری گفت: پیشتر اعلام شده بود این پارک برای استفاده از کودکان معلول طراحی شده است ، اما این مهم یکی از اولویت های تامین شده در کاربری پارک است و سعی شده تا امکانات متعددی درفضای پارکی ایجاد کنیم که همه کودکان  امکان استفاده از این فضا را درکنار خانواده های خود داشته باشند.

کشمیری ضمن اینکه تاکید می کرد در طراحی پارک ، هیچ گونه تفکیکی در استفاده برای معلولین قائل نشده ایم و می خواهیم این عزیزان در کنار دیگران و در جامعه حضور داشته باشند ، ادامه داد: هم اکنون در طراحی معابر دسترسی پارک ، و زاویه ساخت سکوها برای نصب وسایل تمامی استانداردهای لازم برای کودکان معلول لحاظ شده است.

این مسئول افزود: خرید مبلمان ویژه معلولین نیز مستلزم اعمال تمهیداتی است و درحال حاضر با چند شرکت تخصصی درحال رایزنی هستیم تا با حداکثر ایمنی و طراحی زیبا بلافاصله پس از اتمام کار عمرانی ، نصب تجهیزات نیز درپارک به انجام برسد .

کشمیری تاکید کرد: سعی خواهیم داشت تا پایان سال این پارک را به بهره برداری برسانیم و از تمامی ظرفیت های موجود برای اجرای این تعهد به شهروندان استفاده خواهیم کرد.