به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مهندس کیوان دژهوت افزود: این بودجه صرف تکمیل پارک باباامان ، تعمیر و نگهداری و بهسازی استخرها ، بهسازی 32 متری بلوار جنوب فرودگاه و شرق سپاه ، زیرسازی و آسفالت و مرمت معابر و ... شده است .

شهردار ادامه داد: بخشی از بدهی معوقه مطالبات پیمانکاری نیز دربخش عمرانی به مبلغ 70 میلیارد ریال پرداخت شده است و طی ماه آینده نیز اسناد پرداختی برای 20 میلیارد ریال دیگر از این بدهی ها آماده پرداخت است.

دژهوت تاکید کرد: برای انجام به موقع تعهداتی که ایجاد کرده ایم دربخش عمران ، نیازمند تسویه مطالبات پیمانکاری هستیم تا بخش خصوصی نیز توان عمل به تعهداتش را داشته باشد.

شهردار وضعیت اجرای پروژه های عمرانی را مطلوب دانست وابراز امیدواری کرد : براساس برنامه زمان بندی شده سعی خواهیم کرد تمامی پروژه های عمرانی را در موعد مقرر به اتمام برسانیم.