به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رضا صالحی درنشست ستاد انتخابات با حضور اعضا و فرمانداران استان افزود: به دلیل برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر ورستا دو نظارت متفاوت وجود دارد که نظارت انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگبهان و نظارت انتخابات شوراهای شهر روستا برعهده مچلس شورای اسلامی است.

وی آمار درست را لازمه انتخابات توصیف کرد وادامه داد: رییس ستاد انتخابات شهرستان ها فرمانداران هستند و کلیه امورانتخاباتی درقالب ستاد انتخابات انجام می شود.

صالحی اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا انتخابات برشوری داشته باشیم وخطاب به فرمانداران ومدیران افزود: از طرق مختلف با مردم ارتباط برقرار کرده و آنها را برای حضور درانتخابات پر شور دعوت کنید.

وی همچنین از احتمال تغییر زمان ثبت نام انتخابات شورا های شهر وروستا خبر داد وافزود:تاریخ دقیق زمان ثبت نام پس از قطعی شدن از سوی ستاد انتخابات اطلاع رسانی خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه روستاهایی دراستان وجود دارند که کد روستایی ندارند اما شورا دارند از فرمانداران خواستار شد این روستا ها را شناسایی واحصا کرده ودر ستاد انتخابات استان مطرح وبرای آن تصمیم یکپارچه ای در سطح استان گرفته شود.

محمد رضا صالحی مسلط بودن همه اعضای ستاد را به قوانین انتخابات خواستار شد وبیان کرد:مسئولیت معتمدین اعضای هیات اجرایی برعهده فرماندار است.

وی همچنین گفت:اعضای شورای برخی از شهرها دراین دوره تغییر خواهد کرد وافزود:در شهرستان بجنورد تعداد اعضا از 13 نفر به 9 نفر کاهش پیدا خواهد کرد.

صالحی با اشاره به اینکه در شهرستان های اسفراین وشیروان اعضای شورا 7 نفره خواهند بود اظهار کرد:درسطح استان 19 شهر اعضای شورای 5 نفره ،45 روستای 5 نفره ،679 روستا اعضای سه نفره و3 شورای عشایری 3 نفره خواهیم داشت که بر اساس آن انتخابات برگزار خواهند شد.

استاندار خراسان شمالی همچنین گفت:اصل سلامت انتخابات بیش از هرچیزی مهم است وآرا مردم حق الناس است وباید از آن مواظبت شود.