به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیر تحقق 46 درصد برنامه دولت در اجرای طرح نوین آبیاری آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به مصوبه اجرای شیوه‌های نوین آبیاری در دولت یازدهم در این استان گفت: براساس این مصوبه باید سیستم نوین آبیاری در هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شود که در سه هزار و 220 هکتار اجرایی شد.

بهروز عربی افزود: برای اجرای این طرح 600 میلیارد ریال در نظر گرفته شد که تاکنون 120میلیارد ریال آن اختصاص یافت و 100میلیارد ریال دیگر برای انتقال آب به زودی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: همچنین دولت قول مساعد داد تا 380میلیارد ریال باقی مانده را تا پایان امسال اختصاص دهد. عربی گفت: از 50هزار هکتار اراضی کشاورزی مستعد اجرای طرح نوین آبیاری در خراسان شمالی، 21 هزار و 790 هکتار به این سیستم ها مجهز شد.

وی افزود: بیشترین سطوح کشاورزی برخوردار از این سیستم ها به شهرستان های شیروان، فاروج و اسفراین اختصاص دارد. امسال در پی استفاده از کنتورهای هوشمند و آبیاری نوین، سفره های آبی در اسفراین تا 70سانتی متر بالاتر آمد.