به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، سومین جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان مانه و سملقان در سال 95 با حضور معاون فرماندار و کلیه دستگاه های عضو ستاد برگزار شد.
دراین جلسه طرح تقسیم کارملی مبارزه با آسیب های اجتماعی ابلاغی از سوی وزارت کشور به دستگاه ابلاغ و وظیفه هر اداره در اجرای این طرح مشخص شد.
حبیبی دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مانه و سملقان در این نشست گفت: با توجه به حساسیت موضوع مقابله با آسیبهای اجتماعی امیدواریم با برگزاری منظم جلسات ستاد با هم افزایی دستگاه اجرایی بتوانیم گامهای موثری دراین زمینه برداریم.
وی افزود با توجه به اینکه اهم مشکلات جوانان در سه حوزه اشتغال ازدواج و مسکن میباشد ، لذا در تمامی جلسات ستاد ساماندهی پیگیری یکی از این موضوعات در دستور کار خواهد بود .