به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، نخستین جلسه ی کمیته ی ورزش و جوانان ستاد دهه فجر استان باحضور دستگاه های عضو این کمیته در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
عباس شاهی معاون توسعه امور ورزش این اداره کل در این جلسه بر هماهنگی و همکاری ادارات و سازمان ها و موسسات عضو این کمیته تاکید کرد و گفت : برای برنامه ریزی هرچه بهتر برنامه ها و پرهیز از موازی کاری نیاز است که تمامی دستگاه های عضو با یکدیگر همکاری دوسویه داشته باشند.
وی گفت : تمامی هیئت های ورزشی استان این آمادگی را دارند تا در برگزاری کلیه ی برنامه های ورزشی بویژه در حوزه ی همگانی و کارکنان با سایر ادارات و سازمان ها همکاری نمایند.
شاهی همچنین خواستار اطلاع رسانی و ارسال گزارشات به موقع اعضا به دبیرخانه ی این کمیته شد و افزود :تمامی برنامه های این کمیته باید بصورت مستند همراه با گزارشات کلی از سوی دبیرخانه ی آن به ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر استان ارسال شود.
علی قربانی مسئول بسیج ورزشکاران استان نیز در این جلسه از برگزاری آئین ارزش های اخلاقی و اسلامی در ورزش به همت بسیج و سپاه استان در کنار چندین برنامه ی فرهنگی ورزشی دیگر خبرداد.
همچنین سعیدی مسئول تربیت بدنی اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان،مجید جودت رئیس هیئت همگانی استان،ضیغم جهانی مسئول تربیت بدنی دانشگاه اشراق و نمایندگان علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه برنامه های پیش بینی شده ی دستگاه های خود را در دهه مبارک فجر امسال بصورت مختصر بیان داشته و مقرر شد تا این برنامه ها را بصورت کلی و مکتوب به دبیرخانه ی این کمیته ارسال نمایند.