به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، عباس شاهی با اعلام این خبر گفت : برابر طرح آمایش رشته های ورزشی و برگزاری جشنواره های سراسری استعداد یابی، این جشنواره استانی در 6 الی 7 بهمن ماه در چهار رشته ی ورزشی جودو (10 تا 17 سال ) ، دو و میدانی ( 12 تا 16 ) سال ، هاکی ( 8 تا 14 سال ) و کبدی ( 10 تا 14 سال) برگزار خواهد شد.
 
شاهی افزود: برابر دستورالعمل های ارسالی از وزارت ورزش و جوانان این طرح با مشارکت ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها،هیئت های مربوطه و بویژه آموزش و پرورش در مدت دو روز انجام می شود و در روز پنجشنبه 7 بهمن ماه اختتامیه این جشنواره با مشارکت هیئت همگانی استان در بجنورد برگزار خواهد شد.
 
وی اضافه کرد: هدف از برگزاری اختتامیه بصورت همگانی آشنایی بیشتر خانواده ها با این طرح و بویژه مشارکت آنان در بحث استعداد یابی فرزندان بعنوان یکی از ویژگی های این طرح خواهد بود.