به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، دکتر عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نشریه اتفاقه گفت: حل مساله اشتغال و ازدواج جوانان نیازمند راهکاری مشترک دولت و مجلس و به دور از بازی های سیاسی و انتخاباتی است.
 
عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، در مورد تاکید منتخبین ملت بر لزوم حمایت دولت از ازدواج و اشتغال جوانان به خبرنگاران گفت: در تئوری مجلس و دولت می خواهند در زمینه بهبود اشتغال و ازدواج جوانان کار انجام دهند اما لازم است ما در عمل به دنبال راهکارهایی باشیم که جوان احساس کند این دو قوه به دنبال حل مشکلات او است.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر 600 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند. کندی کار بانک ها در پرداخت از یک سو و بحث ضامن از نوع کارمند از سوی دیگر باعث شده تا جوانان در ابتدای زندگی با مشکل روبرو شود. در این شرایط لازم است مجلس و دولت به طور مشترک به راه حلی برسند تا این مساله مرتفع شود.
 
عزیزی همچنین با اشاره به موضوع اشتغال خاطر نشان کرد: دولت در نظر دارد تا 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاهای کشور برداشت کند و قرار است به شکل لایحه به مجلس ارائه شود. نحوه استفاده از بخشی ازاین مبلغ هم به صورت وام برای روستائیان خواهد بود. ایجاد شغل برای روستاها اول از همه به نفع کلان شهرها است که دیگر شاهد مهاجرت و ایجاد حاشیه نشینی نخواهند بود. از این رو امیدواریم نمایندگان شهرهای بزرگ با این لایحه همراهی کنند.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اقدامات عملی صورت گرفته در این موارد تصریح کرد: همان طور که اشاره شد مهمترین مساله در پرداخت وام برای ازدواج یا ایجاد اشتغال حل موضوع ضامن است. با این وجود در این مسائل اقداماتی به صورت جزیره ای انجام شده است. اما اگر بخواهیم به نتیجه مثبتی برسیم باید به دور از مسائل سیاسی و انتخاباتی مجلس و دولت به راهکار مشترکی برسند.