به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،محمدرضا صالحی در این افتتاح اظهار داشت: این سامانه به منظور تسهیل در امور و مسائل اتباع خارجی است.

وی افزود: با افتتاح این سامانه باید بسیاری از مشکلات مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی برطرف شود اما باید مراقبت نماییم مسولان و مدیران درگیر مسائل حاشیه ای و جانبی مسئله ساز مربوطه نشوند.

صالحی تاکید کرد: شناسایی اتباع خارجی با مساعدت و همراهی گزارشات و آمار دستگاههای اطلاعاتی،انتظامی و دستگاههای دارای رای نظر در خصوص حضور اتباع خارجی در استان صورت می پذیرد.

وی بیان داشت: با توجه به تعریف و ابلاغ حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری کلیه شهروندان ایرانی و خارجی مشمول موارد ذکر شده در این حقوق هستند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: آموزش حقوق شهروندی جهت پیگیری و تحقق آن از سوی شهروندان یکی از موارد مهم است که باید مورد توجه باشد.

محمد رضا صالحی ادامه داد: امکانات، سامانه ها و دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی باید مستقل از خراسان بزرگ شوند که با افتتاح سامانه نجوا در خصوص بررسی و هماهنگی امور اتباع خارجه استقلال لازم در استان اتفاق افتاده است