به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،محمد تقی ایرانی در کارگروه فرعی اتباع و مهاجرین خارجی استان گفت: سامانه نجوا یکی از نیازهای استان بوده است که با پیگیری های صورت گرفته و مجوزهای صادر شده اکنون شاهد افتتاح آن در استان هستیم.

ایرانی افزود: مهاجرت و پناهدگی به دلیل برخی از مسائل و شرایط سیاسی،اجتماعی،امنیتی و سایر مشکلات طبیعی و غیر طبیعی است.

وی ادامه داد:ایران همواره به دلیل ثبات  امنیتی و برخورداری از امکانات مناسب و همچنین مهمانوازی مردم آن پذیرای بسیاری از اتباع و مهاجرین خارجی است.

وی تصریح کرد: اتباع خارجی نیز همواره تابع قوانین جمهوری اسلامی بوده و با ایجاد هماهنگی میان حقوق داخلی و حقوق بشر تا کنون مسئله یا مشکلی خاصی را به وجود نیاورده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: مهاجرین و اتباع خارجی که به صورت قانونی در ایران سکونت دارند به مانند شهروندان ایرانی از امکانات بهداشتی،آموزشی، فرهنگی برخوردار هستند.

محمد تقی ایرانی افزود: در برخی موارد و مسائل سیاسی، موقعیت های اداری و اخذ پست های حساس اداری برای اتباع خارجی از سوی قانونگذاران قوانینی در نظر گرفته شده است.

ایرانی بیان داشت: حضور اتباع خارجی و مهاجرین در کشور تبعاتی به دنبال دارد و در برخی موارد رسیدگی به موضوعاتی همچون ارتباط فرهنگی،قومیتی،مذهبی وسیاسی پیچیده می کند که باید مراقبت ها از سوی مسولین متولی امر بیشتر شود.

وی تاکید کرد: تعداد خانوارهای اتباع خارجی استان محدود است و به همین دلیل برخورداری آنان از امکانات و حمایت های قانونی به نسبت سایر استان ها بیشتر است.

ایرانی اذعان داشت: در دنیای امروزی حقوق بشر دستاویزی برای کشورهای ظالم و قدرت طلب است و به نام حقوق بشر جنایات بسیاری را در جهان انجام می دهند.

وی مطرح کرد: اسرائیل نماد نقض حقوق بشر است که حق حیات و زندکی را از مردم مظلوم فاسطین سلب کرده است.

وی تصریح کرد: ایران همیشه حامی و مدافع منابع ملی بوده و از حقوق بشر دفاع کرده است و به همین سبب همواره از سوی کشورهای جنایتکار و استکبار ستیز مورد هجمه قرار گرفته است.