به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، وی با بیان اینکه در این زمینه بخش عقیدتی همانند ریشه و بخش سیاسی شاخ و برگ است، افزود: باید به بنیه‌های فرهنگی و عقیدتی کارکنان نیروی انتظامی عمق بیشتری دهیم تا شاخ و برگ این شجره طیبه که همان عملکرد بیرونی آنها است، نمود و جلوه بهتری داشته باشد.

آیت الله یعقوبی اظهار کرد: اگر ریشه اعتقادات مردم مستحکم شود زمینه‌های رشد و بالندگی جامعه فراهم می‌شود؛ به همین دلیل باید در هر مجموعه‌‌ای که هستیم، برای ارتقای اعتقادی و معرفتی اقشار مختلف مردم تلاش بیشتری کنیم.

وی با بیان اینکه در بحث اعتقادات بشر فراموش‌کار بوده و تکرار ثمربخش است، اضافه کرد: بعضی از مسائل اعتقادی باید به‌صورت مدام تذکر داده شود تا در این زمینه عمق‌بخشی مناسبی صورت گیرد.

رییس شورای استانی حوزه‌های علمیه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح اعتقادی و دینی نیروهای انتظامی بر عملکرد آنها در جامعه تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا اگر مأموران نیروی انتظامی به مسائل دینی و مذهبی ورود کنند و نسبت به مسائل اعتقادی آشنا باشند بدون شک برخورد و تعامل آنها با مردم بهتر خواهد شد.

آیت الله یعقوبی با بیان اینکه نیروی انتظامی وامدار بخش عقیدتی سیاسی است، اضافه کرد: اگر مجموعه نیروهای انتظامی در این زمینه فعالیت نکنند، بدون شک در بحث عملیاتی، میدانی و ارتباط با مردم با مشکل مواجه خواهد شد.

رییس شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی با تأکید بر اجرای قانون توأم با اخلاق، افزود: باید اخلاق و رفتار اسلامی چاشنی برخورد قانونی مأموران نیروهای انتظامی با متخلفان باشد.