به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد وحیدی گفت :148 اثر به عنوان تجارب تربیتی معاونین، مربیان تربیتی و سایر فرهنگیان در سال تحصیلی 96-95 به دبیرخانه شهرستان ها ارسال گردید و پس داوری سه اثر از هر شهرستان به مرحله استانی راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال از منظر کمی و کیفی یعنی تعداد شرکت کنندگان و نیز کیفیت تجارب برتر تربیتی افزایش در خور توجهی داشته است که این رشد از لحاظ کمی به  23 درصد می رسد  .

وحیدی اضافه کرد: امیدواریم چنین برنامه هایی بتواند به افزایش رویکرد نوین علمی و تجربی در عرصه تعلیم و تربیت بیانجامد و در نهایت ارتقای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت را رقم بزند.

رییس اداره امورتربیتی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بیان کرد:  بعد از دو مرحله داوری توسط داوران استانی اسامی نفرات برتر به  شرح ذیل می باشد :

  1. حیدرعلی منصف  شهرستان فاروج
  2. غلامحسین اکبرزاده  شهرستان رازوجرگلان
  3. حدیثه خوراشاهی شهرستان مانه و سملقان
  4. محمدکرمی  شهرستان شیروان