به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی  در مراسم افتتاح استادیوم15 هزار نفری بجنورداز افزایش سرانه ورزش استان به نیم مترمربع خبر داد و اظهار داشت: بیش از 50 ورزشگاه روباز و مسقف در دولت تدبیر و امید افتتاح‌شده و در حال حاضر شاهد افزایش سرانه ورزشی از 30 سانتی‌متر به نیم مترمربع هستیم .
وی همچنین از تأسیس 8 پارک ورزشی در 8 شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.