به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیر کل بیناد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی ضمن تبریک 28اردیبهشت روز جهانی موزه هاو اهداح لوح تقدیر به مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان شمالی گفت : امروزه وجود موزه ها در هر شهر، نماد و مظهر رشد و کمال فرهنگی مردم آن شهر محسوب می شوند و نقش بسیار مهمی در معرفی تجارب فکری، فرهنگی و هنری و القا و انتقال احساس و اندیشه ایرانی و هویت ملی دارند .

وی افزود: موزه ها قادرند زمینه برخورد و ارتباط فرهنگ ها و در نتیجه موجبات شناخت مردم را با فرهنگ و پیشینه خود را فراهم آورده و به باروری فرهنگ کمک نماید، روز جهانی موزه ها، بهانه ای برای پاسداشت موزه ها و ارج نهادن به نقش حیاتی آن ها در حفظ و ارتقای فرهنگی جامعه است .