به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمود دلپسند در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: با استناد به ماده 10 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با پذیرش اسناد اراضی کشاورزی و روستایی مکلف به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی هستند و در این خصوص هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

دلپسند افزود: دستگاههای اجرایی استان باید نسبت به موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی زیر مجموعه ی خود اطلاعات کامل و جامع داشته باشند تا دستور کار جلسات به درستی مدیریت شود و همچنین حل مشکلات این واحدها نیازمند صدور مصوبات متعدد و گوناگون از سوی کارگروه نباشد.

وی ادامه داد: درخواست صدور اجرائیه از سوی بانک ها برای واحدهای تولیدی که نسبت به تعهدات خود به بانک ها و کارگروه رفع موانع تولید استان بد عهدی دارند باید با ارئه مستندات لازم جهت تصمیم گیری نهایی به کارگروه ارجاع داده شود.

دلپسند تاکید کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور حمایت از تولیدکنندگان و همچنین احیاء و ظرفیت سازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال استان است و بنابراین مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران بانک های عامل و واحدهای تولیدی باید پیگیری مصوبات کارگروه را در دستور کار خود قرار دهند.