سید علی حسینی در حاشیه هفتمین اجلاس روسا و معاونین اموزشی دانشکده و دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 9 امایشی به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت : هفتمین جلسه به  میزبانی اسفراین درحال برگزاری است  که فعالیت و وضعیت  اموزشی و پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شهرستان رانزدیک در این منطقه  شاهد هستیم.

سید علی حسینی افزود:اجلاس کلان منطقه 9 امایشی با این ویژگی طراحی  شده است  که بتوانندبه نوعی مدیریت کلان منطقه اموزش عالی را در منطقه 9 مدیریت و طراحی کنند و نحوه گسترش و تعامل دانشکده و دانشکده ها دراین اجلاس شکل بگیرد  و به عبارتی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی اینگونه تصویب کرده است که خود دانشگاهها در مناطق امایشی بتوانند با یکدیگر  تعامل نمایند و تمرکز ازستاد وزارتی کاسته شود و باهم شرایط و امکانات خودشان را بسنجند و نیروی انسانی خود را در منطقه امایشی مورد ارزشیابی قرار دهندو براساس ان دانشجو تربیت کنند.

 حسینی درادامه افزود:دانشکده علوم پزشکی اسفراین  در طی 4 سال گذشته پس از انکه در سال 93 مستقل شد با شتاب قابل قبولی روبه جلو حرکت کرد  و به لحاظ زیرساخت و فضای فیزیکی و ارایه خدمات نظام سلامت به خصوص در دولت یازدهم و تمرکز دولت بر نظام تحول سلامت  پیشرفت های زیادی داشته است که از جمله میتوان پروژه هایی که در سال آینده در اسفراین به لحاظ نظام سلامت و اموزش و دانشجویی روی خواهد داد ؛ اشاره نمود که نشان دهنده حرکت روبه جلو و قابل قبول این مرکز می باشد

وی افزود: امسال نیز ده نفر عضو هییت علمی به دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین اضافه میشوند  که مجوز ان را ابتدای سال 96 به این دانشکده داده شده است وکه اگر  این تعداد را به تعداد قبل اضافه کنیم اعضای هییت علمی کارامد شده و دانشکده و گروههای اموزشی جدید بوجود می آید  و در واقع یک توسعه زیرساختی به لحاظ کمی و کیفی برای دانشکده رقم می زند و اینده روشنی برای دانشکده اسفراین خواهیم داشت 

 

خبرنگار : اکرم عباسی