به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، افسانه وصال گفت: امسال بیش از یکصد طرح اقدام پژوهی در شهرستان توسط فرهنگیان بجنورد اجرا شده و گزارش آن جهت داوری در بیستمین برنامه معلم پژوهنده ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه  80درصد این اقدام پژوهی ها به صورت فردی بوده و 20 درصد نیز به صورت گروهی افزود: 99/5  درصد از این تعداد اقدام پژوهی از سوی مقطع ابتدایی و سایر اقدام پژوهی نیز در حوزه متوسطه بوده است.

معاون توسعه پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد خاطر نشان کرد: بانوان با 99درصد بیشترین آمار اجرای اقدام پژوهی را به خود اختصاص داده اند.

وصال با بیان اینکه اقدام پژوهی رویکردی آموزشی و پژوهشی است، عمومی شدن فرهنگ پژوهش را از ویژگی های اقدام پژوهی عنوان کرد