به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا صالحی با بیان این مطلب در آیین افتتاح رسمی ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی که صبح دوشنبه برگزار شد، از دیگر مزایای ثبت رسمی اسناد و معاملات را کاهش تعارضات و در نتیجه، کاهش مراجعات به محاکم دادگستری دانست و تصریح کرد: باید مردم را از قولنامه های عادی، به سوی ثبت رسمی معاملات خود در دفترهای اسناد رسمی سوق داد.

وی با اشاره به فرایند ثبت شرکت ها به عنوان یکی از وظایف اصلی این سازمان، اهمیت تسهیل فرایند ثبت اختراعات و ایده ها درراستای تشکیل بورس ایده و تجاری سازی ایده های نوآورانه را نیز موردتاکید قرار داد.

‍حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان نیز از ثبت اسناد به عنوان یکی از مهم ترین تکیه گاه های اقتصاد مقاومتی و عامل موثری در حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از وقوع جرائم و تشکیل پرونده دعاوی در محاکم قضایی نام برد.

علی اصغر اسدی مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی نیز با قدردانی از نگاه توسعه ای محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی، فعالیت های این سازمان را موجب حفظ مالکیت اموال و تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری خواند و گزارشی از روند الکترونیکی کردن خدمات این سازمان و توسعه زیرساخت های آن ارائه کرد.