به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ تیم دانش آموزی "امیر عباس کمالی"،"مهرداد شیروانی" و"مهبود عابدی" از شهرستان بجنورد در مسابقات‌ تبیان‌ و پروژه‌های‌ دانش‌آموزی‌‌ رشته‌ "ساخت بازی‌های‌ کامپیوتری‌" رتبه‌‌ اول‌ را در کشور بدست آورد.

مهرداد شیروانی و مهبد عابدی دانش‌آموزان پایه هفتم نمونه سعدی و امیر عباس کمالی از دبیرستان شهید مطهری در سیزدهمین دوره جشنواره پروژه‌های دانش آموزی موسسه فرهنگی و هنری و اطلاع رسانی تبیان این عنوان را کسب کردند.

گفتنی است این مسابقات با حضور دانش آموزان سایر استان ها در دانشگاه شهید بهشتی تهران در روزهای 23 و 24 فروردین 97 برگزار شد.