به گزارش خبرگزاری برنا؛ مجید پورعیسی در شورای راهبری توسعه مدیریت استان اظهار داشت:موضوع نقل و انتقال کارکنان مربوط به شورای راهبری توسعه نیست بلکه جزو اختیارات دستگاه های اجرایی خواهد بود اما منوط به اینکه در چارچوب قوانین اعمال شده باشد.

وی با تاکید بر این که اجرای سیاست های راهبری وظیفه اصلی شورای مذکور است، افزود: مدیران استان باید با جدیت برای تحقق اهداف و برنامه های این شورا تلاش کنند.

پورعیسی تصریح کرد: تمامی مباحث آموزش استان نیز به کارگروه تخصصی آموزش و پژوهش واگذار شود و با توجه به اهمیت نقش آموزش و برگزاری دوره های آموزشی ، اعتبارات لازم تخصیص خواهد یافت.

وی با بیان این که خروجی آموزش های ما باید منجر به اثربخشی شود، ادامه داد: در سالجاری برگزاری دوره های آموزشی از طریق موسسات و با کارآیی بالا باید هدف این شورا قرار گیرد.

وی همچنین در ارتباط با برگزاری جشنواره شهید رجایی نیز اظهار داشت: نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی علاوه بر فرآیند محور بودن، باید چابک، پویا و خروجی محور باشد.