به گزارش برنا؛ حسین فرخنده در جلسه اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، اظهار داشت: اگر به تجربه نگاه کنیم هرجا یک اتحادیه و صنفی بوده، با یک خرد جمعی  به یک اراده جمعی رسیده اند  و توانسته اند قدرت خودشان را نشان بدهند، بنابراین همبستگی و قدرت رسانه ها محقق نخواهد شد مگر  اینکه خانه مطبوعات بیش از پیش تقویت شود.

وی اظهار کرد: در فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام  تلاش ما در راستای برداشتن گام های رو به جلو در جهت توسعه نشریات استان است.

وی اذعان داشت: گفتگو را هرچقدر بیشتر رشد دهیم موضوعات و مسئله ها روشن، قضاوت ها کمتر و ارتباطات بیشتر خواهد شد که این امر جز با گفتگو محقق نخواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در ادامه به بحث آموزش اشاره و خاطرنشان کرد: اولویت مطبوعات خراسان شمالی بحث آموزش است که این امر می بایست بیش از پیش تقویت شود.

 فرخنده، از دانایی و آزادی رسانه به عنوان دو سرمایه بزرگ مطبوعات یاد کرد و افزود: گسترش این امر مستلزم آموزش های تخصصی در حوزه مطبوعات است.

وی گفت: تحولات بزرگی در عرصه رسانه و الگوی مصرف آن رخ داده است و هرگونه توسعه نشریات در استان با در نظر گرفتن این تحولات امکان پذیر خواهدبود.

در ادامه اعضا به ارائه نظرات، پیشنهادات و مطالبات خود در راستای تقویت هر چه بهتر حوزه مطبوعات استان پرداختند که برگزاری اردوی آموزشی خبرنگاران، دوره های آموزشی برخط، توجه به رفاه خبرنگاران و برگزاری هم  اندیشی اعضای خانه مطبوعات از محورهای مهم بحث شده در این جلسه بود.


انتهای پیام./