به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا خباز در این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار این سفر را نخستین سفر کاری رسمی خود پس از انتصاب به عنوان استاندار قلمداد کرد و گفت: با تعیین دو مدیر استانی به عنوان نمایندگان استاندار برای پیگیری مشکلات مطرح در این جلسه تلاش می کنیم تا برگزاری نشست بعدی، اجرایی شدن این مصوبات را شاهد باشیم.

استاندار پس از استماع سخنان مدیران شهری آشخانه دستور داد برای تأمین 10 میلیارد ریال اعتبار اصلاح مهندسی ورودی شهر آشخانه، 3 میلیارد ریال اعتبار استانی و 2 میلیارد ریال اعتبار شهرستانی برای تجهیز بوستان بانوان و 50 میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب این شهر مساعدت شود. وی هم چنین گفت: به هر یک از شهرداری های شهر آوا، قاضی و پیش قلعه نیز یک میلیارد ریال کمک می شود.

پیگیری مسائل مرتبط با طرح خروج دامداری ها از شهر آشخانه، ارتقای بیمارستان پورسینا از 32 به 96 تختخوابی، تأمین قیر رایگان موردنیاز شهرداری برای آسفالت معابر ازجمله دیگر مصوبات مورد تأکید در این نشست بود.

دکتر خباز تصریح کرد: همه ما مدیران باید به شهرداری ها کمک کنیم چون عایدی و ماحصل این کمک ها در شهر محل زندگی خودمان هزینه می شود لذا در شورای اداری هم از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواهم خواست بدهی های خود به شهرداری ها را بپردازند. وی ادامه داد: مدیران باید تلاش کنند تا جایی که ممکن است، مشکلات را درون استان حل کنند و از حواله دادن آن ها به مرکز خودداری شود.