به گزارش برنا، هادی رجائی نیا طی نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت "از منابع اعتبارات ارزش افزوده هشت میلیارد و 500 میلیون ریال برای سالن ورزشی تیتکانلو و چهار میلیارد و 120 میلیون ریال برای گود کشتی امام مرشد اختصاص یافته است که با این میزان اعتبار اختصاص یافته این طرح ها به بهره برداری می رسد".

رجایی نیا از دستگاه های ورزش و جوانان، اوقاف و امور خیریه برای جذب نکردن اعتبارات در برخی از حوزه ها گلایه کرده و تاکید کرد " مدیران دستگاه های در خصوص جذب اعتبارات باید بیشتر تلاش کنند تا در این خصوص مطالبه ای نباشد".

فرماندار شهرستان فاروج ادامه داد "امسال افزون بر 276 میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان توزیع شده که اولویت اختصاص اعتبارات، ضروریات توسعه ای شهرستان بوده است.

25.6درصد اعتبارات به حوزه راه، 17.56 درصد به حوزه آب شرب و 10 درصد نیز به حوزه آب کشاورزی اختصاص یافته که با عملیاتی شدن طرح ها چشم انداز خوبی در آینده شهرستان رقم می خورد".

رجایی نیا نگاه اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان اولویت های توسعه ای است دانست و اظهار امیدواری کرد که مدیران دستگاه ها در جذب اعتبارات تلاش بیشتری کنند.

 

 

انتهای پیام./