به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،محمدرضا خباز در این حکم تعامل کارآمد با معاونان استاندار، فرمانداران، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات استان، ایجاد پویایی و تحکیم پیوند با حوزه، تلاش برای علمی شدن فضای مدیریتی استان و بسترسازی برای مشارکت فعال و همه جانبه در مسیر رشد و بالندگی استان را از مشاور خود خواسته است.