به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،محمدرضا خباز در این نشست اظهار داشت: میزان خسارت های وارده توسط یک تیم کارشناسی برآورد می شود که اعضای این مجموعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هستند و نتیجه بررسی آنان باید در نحوه تصمیم گیری شورای معادن استان مورد توجه باشد.

دکتر خباز افزود: برخی افراد متقاضی واگذاری محدوده های با متراژ بالا هستند که مصوب می کنیم اگر محدوده مورد تقاضا بیش از صد هکتار باشد، باید پیش از صدور پروانه اکتشاف این تقاضا در کارگروهی مشترک بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل منابع طبیعی استان بررسی شود.

وی ادامه داد: در گذشته افراد مختلف می توانستند جهت درخواست صدور مجوز متقاضی باشند که این امر موجب برخی سوء استفاده ها و در اصطلاح معدن خواری می شد، اما امروز با قانون جدید باید صلاحیت تخصصی و عمومی افراد از سوی سازمان نظام مهندسی معدن احراز شود.

دکتر خباز با بیان این که سکوت قانونی باید به نفع مردم تفسیر شود، تصریح کرد: برای سلب صلاحیت معدن کاران باید وحدت رویه رعایت شود تا در ادامه شاهد اعتراضات احتمالی نباشیم.

در پایان این نشست اطلس زمین شناسی اکتشافی ۸ شهرستان استان که با اعتبارات استانی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اداره کل منطقه شمال شرق تهیه شده بود، به استاندار خراسان شمالی اهدا شد که دکتر خباز گفت: تهیه این اطلس نقشه راهی برای سرمایه گذاران در حوزه معدن استان است و بار دیگر تاکید می کنم خراسان شمالی از معادن بسیار غنی برخوردار است که بهره مندی از آن موجب بهبود وضعیت اشتغال استان خواهد شد.