به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، کرمعلی قندالی در چهارمین نشست شورای عشایر استان اظهار داشت:الزامات اجرای طرح های آموزشی و فرهنگی جامعه عشایر برای تمامی استان ها فراهم شده است اما خراسان شمالی را پایلوت این موضوع مهم در کشور قرار می دهیم.

وی تصریح کرد:یکی از مباحث بسیار مهم سازمان امور عشایر، توانمند سازی است که برای رسیدن به این نقطه نیازمند ابزارهایی همچون آگاهی، ترویج  و آموزش هستیم و اگر به این اهداف توجه لازم نشود، به هدف غایی و نهایی خود دست نمی یابیم.

وی با تاکید بر این که تمام توان خود را در حوزه تشکلات و جامعه عشایر معطوف امر توانمند سازی کرده ایم، افزود:در برنامه راهبردی سال 1404 هم در سطح ملی و هم تمامی استانها موضوع توانمند سازی تدوین شده است.

قندالی بیان داشت: همچنین از محل اعتبارات مدیریت بحران طی ۳ سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۴ درصد و دور برگشت پنج ساله و ضمانت زنجیره ای در اختیار جامعه عشایری کشور قرار داده شده که سهم خراسان شمالی 16 میلیارد تومان است و البته این رقم قابل افزایش خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از بانک های عامل می خواهیم در پرداخت این تسهیلات سخت گیری های خاص خود را کنار بگذارند و بدانند که جامعه عشایر سرمایه های اجتماعی کشور هستند. 

وی بیان کرد: اختصاص حدود 800 میلیارد تومان اعتبار طی سه سال گذشته به حوزه عشایری کشور، کمک بسیار خوبی به تولیدات عشایری به ویژه تولیدات دامی و حوزه گردشگری بوده است.

قندالی ادامه داد: به جامعه عشایر نباید صرف این که تامین کننده گوشت قرمز و دامدار هستند، توجه شود؛ بلکه آنان دارای شاخص های مهمی در موضوعات امنیت، تولید و فرهنگ هستند بنابراین باید جایگاه و شان جامعه عشایر و کرامت آنان حفظ شود چون منافع ملی اقتصاد کشور را تامین می کنند.

وی اظهار داشت: در بحث ایل راه ها هم تاکنون غفلت های زیادی شده و طبق قانون نباید ایل راه ها واگذار شود لذا از استاندار درخواست داریم اگر ادارات و دستگاه های اجرایی می خواهند فعالیتی در ایل راه ها داشته باشند قبل از اقدامات لازم از سازمان امور عشایر کشور استعلام های موجود را اخذ کنند زیرا اهمیت این موضوع تا آنجاست که اطلس ایل راه ها تدوین شده است.

قندالی در پایان تصریح کرد:دکتر خباز حسن نیت و توجه خود را به جامعه عشایر در استان سمنان ثابت کرده و امیدواریم همین روند در این استان هم مورد پیگیری و استمرار قرار گیرد.