به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، دکتر تقی دولت آبادی افزود: خانواده بیمار تقاضای انتقال بیمار به بیمارستانی غیر تخصصی را داشتند و تکنسین های اورژانس ضمن ارائه توضیحات به ایشان متذکر می شوند که این امر امکان پذیر نمی باشد. 

ایشان در ادامه اضافه کرد: پس از اینکه پرسنل اورژانس با برخورد بد خانواده بیمار رو به رو شدند از منزل ایشان خارج می شوند ، ناگهان فردی با سنگ به آمبولانس حمله ور شده ، شیشه های آمبولانس را شکسته و متاسفانه بینی تکنسین اورژانس را مورد ضربه قرار می دهد.

ایشان در انتها خاطرنشان کرد : موضوع از طریق مبانی قانونی در حال پیگیری می باشد و امیدواریم که این حوادث تلخ دیگر تکرار نگردد.