به گزارش خبرگزاری برنا؛ دکتر تقی دولت ابادی افزود: خانواده بیمار تقاضای انتقال بیمار به بیمارستانی غیر تخصصی را داشتند و تکنسین های اورژانس ضمن ارائه توضیحات به ایشان متذکر می شوند که این امر امکان پذیر نمی باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: پس از اینکه پرسنل اورژانس با برخورد بد خانواده بیمار رو به رو شدند از منزل ایشان خارج می شوند ، ناگهان فردی با سنگ به آمبولانس حمله ور شده ، شیشه های آمبولانس را شکسته و متاسفانه بینی تکنسین اورژانس را مورد ضربه قرار می دهد.
دولت آبادی در انتها خاطرنشان کرد : موضوع از طریق مبانی قانونی در حال پیگیری می باشد و امیدواریم که این حوادث تلخ دیگر تکرار نگردد.

 

انتهای پیام./

خبرنگار منیژه سهرابی راد