به گزارش خبرگزاری برنا؛ دکتر محمدرضا خباز گفت: اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه با هدف اشتغالزایی است و تاکید می کنم تمامی مدیران دستگاه های اجرایی باید از کلیه ظرفیت های قانونی در جذب اعتبارات مختلف بهره مند شود و برگشت اعتبارات از سوی هیچ مدیری قابل قبول نیست. ویافزود: سهم استان از محل اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه 39 میلیارد تومان است که با تصمیم اکثریت آرا ۱۸ میلیارد و 890 میلیون تومان به پروژه فولاد کیمیای صبای اسفراین با هدف ایجاد زیر ساخت و 400 میلیون تومان به آزمایشگاه میزان بجنورد برای کمک به پرداخت تسهیلات اختصاص یافت و باقیمانده اعتبارات میان شهرستان ها توزیع شد.
گزارش قوانین، مقررات و دستورعمل های صدور اسناد تسویه خزانه از دیگر دستورکارهای این نشست بود که دکتر خباز در این مورد اظهار داشت: اوراق تسویه خزانه از ظرفیت های امسال است که به نفع پیمانکاران می باشد چرا که سال های گذشته دستگاه های اجرایی با تهاتر مطالبات خود را دریافت می کردند اما اکنون پیمانکاران با آوردن اسناد خزانه خود می توانند با تهاتر مطالباتشان را دریافت و بدهی های خود به دستگاه های اجرایی را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: این دستورعمل باید به درستی توسط اداره کل اقتصاد و دارایی، معاونت امور اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجمن پیمانکاران اطلاع رسانی شود تا از ظرفیت به وجود آمده به نفع استان به درستی بهره مند شویم.
دکتر خباز در ادامه افزود: میزان اعتبارات استان از محل ارتقای شاخص های توسعه حدود 105 میلیارد تومان است که باید در نشستی تخصصی با حضور معاون امور اقتصادی استانداری، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی برای بررسی بیشتر با هدف رعایت عدالت در توزیع اعتبارات برای شهرستان ها این موضوع طرح شود تا با استفاده از نظرات کارشناسی شده تصمیم نهایی در خصوص توزیع اعتبارات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گرفته شود.

 

انتهای پیام./