به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر خباز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که انجمن اسلامی دانش آموزان افسران جنگ نرم هستند، اظهار داشت: سابقه تشکیل انجمن اسلامی دانش آموزان مربوط به دوران پیش از انقلاب است و دانش آموزان متدینی که به دنبال حاکمیت دینی بودند، گرد هم جمع می شدند و مباحث و موضوعات را دنبال می کردند اما به دلیل فضای خفقان آور رژیم ستمشاهی حرکت دانش آموزان توسط مدیران مدارس سرکوب می شد.

وی ادامه داد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس دانش آموزان می توانند به عنوان افسران جنگ نرم و رهبران فکری مدارس بر اساس نگاه برابری، برادری و احترام به همنوع  فعالیت کنند.

دکتر خباز ادامه داد: با توجه به این که اثر پذیری جوانان و نوجوانان از همسالان خود بیشتر است بنابراین دانش آموزان انجمن اسلامی می توانند نقش بسیار مهمی در هدایت داشته باشند و بنده تاکید می کنم با توجه به دستورات قرآنی تنها به برگزاری جلسات گروهی اکتفا نکنند بلکه به دنبال راهنمایی افراد به شکل چهره به چهره باشند.

وی با تاکید بر این که نیت اصلی انجمن اسلامی دانش آموزان باید جلب رضای خدا باشد، تصریح کرد: با توجه به این که انحراف اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان می تواند اثر مخرب بیشتری داشته باشد و از سوی دشمن پررنگ جلوه شود و با توجه اثر مستقیم آنان بر هدایت دانش آموزان، امام راحل(ره) در دوران حیات ایشان و مقام معظم رهبری نیز نمایندگان اختصاصی در انجمن اسلامی دانش آموزان نماینده داشته و موضوعات را پیگیری می کنند.

دکتر خباز افزود: رعایت تقوای فردی و اجتماعی از وظایف انجمن اسلامی دانش آموزان است و یادآور می شوم عضویت دختران در انجمن اسلامی به این دلیل که مادران آینده این مرز و بوم هستند، فرصت بسیار خوبی برای آموختن تعهد، دینداری و تقوا برای آنان و آموزش به فرزندان شان است.

بر اساس این گزارش، ابتدای این دیدار مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان و جمعی از دانش آموزان به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند.