به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدرضا خباز  گفت : زمانی که خراسان تقسیم شد، طبق توافقات قانونی باید 16 درصد از اعتبارات آن به این استان می رسید اما در این چند سال فقط 12 درصد از این اعتبارات تخصیص یافته و چهار درصد از اعتبار اصلی استان پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست شد تا اعتبار اصلی به استان برگردد و دکتر نوبخت نیز به این مسئله رسیدگی می کند و قول داد در سال 98 اعتبار اصلی استان که 16 درصد است، پرداخت شود.

دکتر خباز تصریح کرد: پرداخت نکردن اعتبارات اصلی، به برقراری عدالت استخدامی در استان نیز لطمه وارد کرده است. وی گفت: هم چنین برخی ادارات استان در محل های استیجاری مشغول به کار هستند و حتی امسال سازمان برنامه و بودجه استان بعد از 14 سال از مکان استیجاری خارج شد. وی تاکید کرد: اگر بتوانیم این حق را تا پایان سال تامین کنیم، بیشترین خدمت به استان خواهد بود و نتایج بسیار مثبتی نیز برای استان به همراه دارد.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی اضافه کرد: از آن جایی که نمی توانند اعتبارات گذشته را پرداخت و جبران کنند، درخواست کردیم در تخصیص های امسال هم حمایت ویژه ای از استان داشته باشند.

دکتر خباز ادامه داد: به عنوان مثال، اگر در استان های دیگر دولت 50 درصد از تخصیص اعتبار پروژه ها را حمایت می کند، از استان ما حمایت بیشتری شود تا بخشی از آن کسری اعتبارات، جبران شود.

وی اعتبارات خراسان شمالی در خصوص توسعه بخش آموزش را نیز بسیار اندک دانست و افزود: این قضیه نگران کننده است، اعتبارات باید بر مبنای عدالت اقتصادی و انسانی باشد، لذا پیگیر موضوع هستیم تا حق مردم استان ضایع نشود.

استاندار خراسان شمالی گفت: این استان قابلیت های بسیار زیادی در بخش های گردشگری، صنعت، کشاورزی و دامپروری دارد اما رشد قابل قبولی در این خصوص وجود ندارد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال اسب باید از برندهای استان باشد و در مجامع بین المللی به فروش برسد و این موضوع می تواند موجب رشد بسیار زیاد استان باشد و این امکان وجود دارد که در استان هزار اسب پرورش داد که با فروش آن در خارج از کشور پول های زیادی وارد استان می شود.

خباز خاطرنشان کرد: چالش آب در استان زیاد است و از همین جهت پیگیر سرمایه گذاری در آبیاری نوین هستیم تا بهره برداری کافی را از شرایط موجود داشته باشیم.

به گفته وی بیشترین علت پایین بودن بسیاری از شاخص ها در  استان نسبت به میانگین کشوری، تخصیص ندادن اعتبار واقعی به استان بوده است، زیرا چهار درصد اعتبار در این چند سال برای استان بسیار چشمگیر است.