به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمود ثمینی در این نشست اظهار داشت: نحوه مقابله و مبارزه با مواد مخدر باید به یک گفتمان اجتماعی و دغدغه عمومی تبدیل شود و بحث پیشگیری یک اصل مهم برای تمامی آحاد جامعه باشد.

وی افزود: هدف گذاری ما بهره مندی از ظرفیت مردمی و سازمان های مردم نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر است چرا که تجربه نشان داده است که کار دولتی به تنهایی پاسخگوی حل این مشکل نیست و با وجود افزایش تعداد افراد دستگیر شده و کشف میزان بالای مواد مخدر اما شاهد افزایش فعالیت در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: تا کنون طرح های زیادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کشور اجرا شده است که نتایج و میزان اثرگذاری این طرح ها بر جامعه هدف باید مورد ارزیابی قرار گیرد و بار دیگر تاکید دارم سازمان های مردم نهاد بهترین تسهیلگران برای پیشگیری از ابتلای افراد به مواد مخدر هستند.

ثمینی گفت: جمهوری اسلامی مسیر استکبار سیتزی را دنبال می کند و با توجه به این کار، هدف اصلی جامعه استکبار برای شبیخون فرهنگی، ابتلای مردم به ویژه جوانان به آسیب اعتیاد است تا نسل آینده این کشور بی اثر و وابسته باشند و در ادامه ریشه نظام را بخشکانند.

وی تصریح کرد: ما باید با پذیرش این که آسیب اعتیاد در جامعه وجود دارد، راهکار ریشه کن کردن این معضل را بیابیم و اجرایی کنیم که البته به زعم بسیاری از کارشناسان و تاکیدات مقام معظم رهبری اجتماعی کردن بحث مبارزه با مواد مخدر بهترین راهکار است.

رئیس کمیته توسعه مشارکت های مردمی در ادامه افزود: بیشترین اعتبارات ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید صرف پیشگیری و مابقی آن برای مقابله و درمان درست معتادان برای بازگشت به جامعه هزینه شود.

در ادامه این نشست، مدیر کل توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هم اظهار داشت: وظیفه اصلی این کمیته تبیین سیاست های کلی، تعیین اولویت ها، راهنمایی و مشاوره و ایجاد بسترهای حمایتی لازم از سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر است.

محمد بیرجندی افزود: حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر از سازمان های مردم نهاد برای ایجاد فضای حمایتی مشارکت آنان در امر مبارزه با مواد مخدر یک بند قانونی است و همچنین شیوه نامه لازم برای ورود آنان تنظیم شده است.

در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی هم گفت: هدف حمایت ما از سازمان های مردم نهاد ترغیب و جلب مشارکت مردم برای ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر است و در این راستا 43 طرح از سوی سازمان های مردم نهاد استان تهیه و ارسال شده است.

احمد ریواده افزود: محورهای اصلی این طرح ها سلامت جسمی و روانی اجتماعی، پیشگیری از گسترش، درمان و کاهش آسیب، صیانت از معتادان بهبود یافته و توسعه زیرساخت هاست.

وی اذعان داشت: بحث مبارزه با مواد مخدر در چارچوب اسناد فرادستی و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و تاکید ما بر ورود نهادهای غیر دولتی با هدف اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است و بر اساس طرح ملی مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه باید سالانه 5 درصد به تعداد سازمان های مردم نهاد افزوده شود.

وی خاطرنشان کرد: خراسان شمالی استانی با بافت روستایی و عشایری است و همچنین با توجه به انتخاب خراسان شمالی به عنوان استان پایلوت عاری از اعتیاد از سوی وزیر کشور، از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خواستار پذیرش یک طرح استان در حوزه عشایری و روستایی و حمایت های مالی بیشتر هستیم.