به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مجید پورعیسی در شورای مبادلات مرزی استان اظهار داشت:یکی از دغدغه های اصلی ما مسائل و مشکلات مرزنشینان است که می توانیم با راه اندازی گردشگری مرز ضمن تقویت زیرساخت های حوزه مرزنشینان، تنوع درآمد و آشنایی با فرهنگ مرزنشینان را نیز فراهم آوریم.

وی افزود:باید راهکارهایی برای افزایش سطح درآمد مرزنشینان اتخاذ شود که این راهکارها می تواند مشمول فعالیت اقتصادی تعاونی های مرزنشین، کمک دستگاه های اجرایی متولی به مرزنشینان و الزام به برگزاری نشست های هفتگی به همراه کار کارشناسی شده باشد.

پورعیسی تاکیدی بر آسیب شناسی حوزه مرزنشینان داشت و افزود:باید اقدامات دستگاه های اجرایی متولی در حمایت از مرزنشینان تسریع یابد و تمامی این اقدامات با تاکید بر شفاف سازی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد:در حوزه مرزنشینان باید تدابیری اندیشیده شود تا از این فرصت به دست آمده برای آنان منافعی حاصل شود هرچند که کشورهای جهان سوم در این بخش دارای مشکلات اساسی هستند و تاکنون اثر بخشی خاصی را شاهد نبوده ایم اما تمامی اقدامات باید شفاف سازی شود.

در خراسان شمالی 43 هزار و 11 درخواست کارت مرزنشینی ثبت و از این تعداد 41 هزار و 980 مورد به صدور کارت منجر شده و 39 هزار و 735 کارت به مرزنشینان تحویل داده شده است.