به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مجید پورعیسی در این مراسم اظهار داشت: به اعتقاد بنده بسیاری از اماکن برای رفت و آمد جامعه معلولان استان مناسب نیست و شورای شهر و شهرداری ها باید این موضوع را در دستور کار خود داشته باشند.

وی در ادامه اداره کل آموزش و پرورش استان را مورد خطاب قرار داد و گفت: طی مکاتبه ای فهرست ادارات و دستگاه های اجرایی که از فضای مناسب برای رفت و آمد معلولان برخوردار نیستند، اعلام شود تا دستور مناسب سازی محیط برای آنان صادر شود.

وی ادامه داد: ساخت مدرسه برای بیماران مبتلا به اوتیسم، تعمیر، بهسازی و بازسازی خوابگاه های معلولان، تامین تجهیزات و امکانات مناسب از جمله درخواست های آموزش و پرورش برای دانش آموزان دارای معلولیت است که سعی می کنیم در اولین نشست شورای آموزش و پرورش این موارد را بررسی و تصویب کنیم تا در آینده ای نزدیک بخش زیادی از مطالبات این حوزه برآورده شود.

پورعیسی تصریح کرد: تجربه های مختلف دنیا ثابت کرده است که معلولیت یک ضعف یا نقص نیست و به عنوان مثال مدال آوری قهرمانان پاراالمپیک ما از قهرمانان المپیکی بیشتر است بنابراین از تمامی مسئولان ذی ربط خواستارم شرایط مناسب برای جامعه معلولان و خانواده های آنان را فراهم کنند.

بر اساس این گزارش، اعتباری به مبلغ 10 میلیون تومان از سوی استانداری خراسان شمالی برای تامین حداقل نیازهای حوزه استثنایی استان اختصاص یافت.