به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مجید پورعیسی در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، سرپرست معاونت سیاسی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شماری از مدیران اجرایی برگزار شد، لزوم ایده پردازی و اهمیت ریسک پذیر بودن مدیران را یادآور شد و ضمن تشریح شرایط بودجه ای استان برای رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: سازمان برنامه باید در تخصیص منابع و اعتبارات، نگاهی بسیط داشته باشد و در مقام سیاستگذار، تخصیص بهینه منابع موجود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اهمیت حوزه های اجتماعی و اقتصادی، به هیچ وجه از حوزه عمرانی و زیرساخت ها کمتر نیست لذا باید از فرمانداران خواسته شود معضلات شهرستان ها را با رعایت اولویت بندی اعلام کنند تا در تخصیص منابع با همفکری اثربخش، بهترین تصمیمات اتخاذ شود.

محمود ثمینی سرپرست معاونت سیاسی استانداری و فرماندار مرکز استان نیز اولویت سنجی در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی، توجه به امور معیشتی اقشار مختلف و مباحث حوزه منابع آب را از نکات با اهمیت و مورد توجه در تخصیص اعتبارات خواند.

رضا رجب زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم دقت نظر متولیان در امور پیمان سپاری پروژه ها را مورد تاکید قرار داد و راهکارهایی برای تسریع در جذب اعتبارات و روند اجرایی طرح ها پیشنهاد کرد.

نحوه تخصیص بهینه اعتبارات تبصره ۱۸ و کمک های فنی و اعتباری استان، کمک به ارتقای شاخص ها و ایجاد زیرساخت برای واحدهای صنعتی با هدف اشتغالزایی در این بخش، برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای فنی استان، هم چنین رایزنی درخصوص فرایند اصلاح و تبادل موافقتنامه ها بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دستگاه های مجری و بهره بردار، ازجمله مباحث مطرح و مصوب در این نشست بود.