به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمود ثمینی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار داشت: واگذاری امور به سمن ها و اعتماد کردن به جوانان موجب می شود تا گام های بیشتر و عملیاتی تری را در راستای حل مشکلات جوانان برداریم .

وی با تاکید بر این نکته که در ساماندهی امور جوانان باید سیاستگذاری های مناسبی اتخاذ شود، تصریح کرد:واگذاری تصدی گری ها به سمن ها یکی از همین سیاستگذاری های مناسب است که امیدواریم تمامی دستگاه های اجرایی استان به این مهم توجه داشته باشند.

وی خطاب به اعضای این ستاد خاطرنشان کرد: باید به جوانان اعتماد کرد و این اعتماد نباید در قالب شعار باشد بلکه تمامی موارد این اعتماد باید عملیاتی شود زیرا جوانان سرشار از پتانسیل، خلاقیت، توانمندی و علاقه مندی هستند.

ثمینی تصریح کرد: هر چند که تکلیف داریم تا به طور انفرادی به جوانان توجه کنیم اما در قالب تشکیل سمن ها می توانیم حمایت های جدی تری از این قشر فعال جامعه داشته باشیم.

در این ستاد، نمایندگان سمن هایی همچون خانه جوان، انجمن همیاران اتیسم استان، سفیران کرامت محب الرضا(ع)، انجمن گردشگران سرزمین آفتاب به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.