به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان با اعلام این خبر گفت : بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان طی بازدیدی مشترک با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین پرسنل اماکن نیروی انتظامی در طرح تشدید نظارت ها، به بررسی کلیه نانوایی های سطح شهرستان پرداختند.

مهندس "سوناگل افشین " هدف از انجام این طرح را ارتقاء وضعیت بهداشتی مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی حساس مخصوصا نانوایی ها بیان کرد و افزود : اولویت این طرح بهبود وضعیت بهداشت فردی ،بهداشت مواد غذایی ، بهداشت ابزار وتجهیزات و آموزش شاغلین نانوایی ها در خصوص این موارد، همچنین ممنوعیت استفاده از جوش شیرین و افزودنی های غیر مجاز و کاهش مصرف نمک بوده است .

وی افزود : طی اجرای این طرح ضمن بازدید مشترک ، آموزش ها و تذکر لازم در راستای بهبود وضعیت بهداشتی نانوایی ها داده شد.

 وی در پایان بر توانمندسازی متصدیان نانواییها و سایر مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی، همچنین آموزش مکرر متصدیان و انجام نمونه برداری مستمر در بازدیدها تاکید نمود.