به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدعلی شجاعی در کمیسیون هماهنگی بانک های خصوصی استان اظهار داشت: بانک های خصوصی باید به دنبال این موضوع باشند که چگونه می توانند توسعه نیافتگی استان را جبران کنند.

وی افزود: اعتقاد دارم برای هر کاری نیازمند انسجام و هم افزایی اجتماعی هستیم بنابراین بانک های خصوصی باید با کمک یکدیگر از داشته های هم استفاده کنند.

شجاعی با بیان این که بانک های خصوصی در آینده توسعه این استان می توانند نقش مهمی داشته باشند، تصریح کرد: بخش عمده سرمایه گذاری ها در کشورهای در حال توسعه برعهده بانک های خصوصی است بنابراین بیشتر باید از منابع این بانک ها در راستای منافع استان بهره برد. وی خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی توانمندی های خود را با توجه به منابعی که از استان جذب می کنند، مشخص کنند و به دنبال حل نداشته های مردم باشند.

شجاعی بیان کرد: ظرفیت بانک های خصوصی بسیار بالاست اما باید بلندتر و سریع تر گام های توسعه را برداشت که البته من بارها تاکید کرده ام تنها راه درمان این استان توجه به بخش خصوصی است و در غیر این حالت شاهد روند کند زندگی مردم خواهیم بود. وی اظهار داشت: منابع و مصارف این بانک ها باید در خود این استان هزینه شود تا شاهد شرایط توسعه باشیم.

وی افزود:بانک های خصوصی هم چنین نباید خدمات خود را از روستاها دریغ کنند، زیرا شما مدیر شعب نیستید بلکه مدیر استانی هستید که باید توجه به تمامی نقاط استان داشته باشید بنابراین در مسیر اولویت ها و نیازهای مردم حرکت کنید.