به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی با بیان این مطلب گفت : در مدت یادشده 31 هزار و 169 مورد بازدید از مرکز تهیه ، عرضه و فروش مواد غذایی ، اماکن عمومی ، اماکن بین راهی و سامانه های آبرسانی توسط کارشناسان بهداشت محیط به عمل آمده است.

مهندس « علیرضا نوروزیان » تصریح کرد : در بازرسی های انجام شده 41 مرکز متخلف به  مراجع قضایی معرفی شده و 20 مرکز و اماکن عمومی نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت و نداشتن مجوزهای لازم تعطیل شده است.  

این مسئول افزود : در این مدت همچنین 8523  مورد سنجش با تجهیزات پرتابل ،558 مورد نمونه برداری از مواد غذایی  و ارسال به آزمایشگاه و 19024 مورد کلر سنجی آب شرب شهری و 50544 موردآب روستایی انجام شده است.

وی همچنین بیان کرد : 148 مورد نیز بازدید از استخرهای شنا در سطح استان انجام شده  و 361 مورد نمونه برداری میکروبی از استخرهای شنا صورت گرفته است.