به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،رئیس اداره پرستاری دانشگاه با بیان این مطلب گفت : در حال حاضر 966 نفر در گروه پرستاری درحوزه  درمان فعالیت دارند که از این تعداد 60 درصد رسمی و پیمانی ، 32 درصد طرحی و 8 درصد قراردادی می باشند.

« رضا فانی » تصریح کرد : از پرستاران شاغل در حوزه درمان دانشگاه ، 891 نفر دارای مدرک کارشناسی  و بالاتر  هستند.

این مسئول با بیان اینکه پرستاران 60 درصد کادر درمانی را تشکیل می دهند ، افزود :  بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت تغییرات مثبتی در دریافتی گروه پرستاری ایجاد شد ولی هنوز تا شرایط مطلوب فاصله  وجود دارد که امیدواریم با اجراشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری این مهم به انجام برسد.