به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدعلی شجاعی گفت: تا ۱۰ بهمن کار باید جمع شده باشد؛ این تاریخ تغییر نمی کند و تا آن روز نباید بخاری نفتی در مدارس استان داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار، تصریح کرد: حتی یک لحظه به ذهن کسی خطور نکند که ۹ بهمن کار تمام نمی شود و البته این کارها باید درست و به طریق استاندارد انجام شود. 

وی با بیان این که به مدارس شامل کانکس های متحرک، اسپلیت داده می شود، گفت: شرکت های برق و گاز استان، اکیپ های عملیاتی را چند برابر کنند و از پیمانکاران مجرب برای تسریع در کار استفاده کنند و هیچ عذری پذیرفتنی نیست.

استاندار افزود: شهرستان رازوجرگلان در این طرح به طور  ویژه دیده شود و اداره کل نوسازی مدارس برنامه زمان بندی به تفکیک شهرستانی ارائه کند و هر ۴۸ ساعت گزارش پیشرفت کار به دفتر من ارائه شود.